Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


újévi üzenet ...

Újévi üzenet

 

 

2011.01.07. Nyomtatható változat
 

Máté 24:12-13
És mivelhogy a gonoszság (anomosz = törvénytelenség) megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.

2011 nem lesz könnyű év. Ha ugyanis körülnézünk a világban, vagy akár csak itthon, azt látjuk, hogy a világ nem oldotta meg a problémáit (pl. iráni atomprogram). Ezek a problémák, lehet, hogy éppen ebben az évben fognak eszkalálódni. Morális szempontok alapján látni lehet, mi várható. Ezekre a várható nehézségekre fel kell készülni, és előre el kell határoznunk, hogy ha olyan dolgok történnek, amelyek ellentétesek a hitünkkel, a várakozásainkkal és az erőfeszítéseinkkel, akkor sem engedjük át a lelkünket a csüggedésnek, a fáradságnak, és az Úrra fogunk nézni. Ne engedd, hogy az élettapasztalat leuraljon! Ehhez egyre jobban függetlenednünk kell a világtól. Ez nem kivonulást jelent, hanem érzelmi, szellemi függetlenedést. A várakozásunk, a reménységünk alapja Isten Igéje legyen!

A világban, a világi értékrendben törvénytelenség uralkodik, amely teljes mértékben szemben áll Isten törvényével (korrupció, igazságtalanság, lázadás stb. mind ide tartozik). Ez az időszak a szeretet próbája. Erősítenünk kell a tűrőképességünket, hogy ezt a rohamosan növekvő romlást épségben el tudjuk viselni a környezetünkben. De kényszerrel nem lehet elérni a változást. Viszont ne hagyjuk, hogy kiborítsanak bennünket, mert az frusztráltságot okoz. Őrizd meg a kudarcoktól a lelkedet! A kudarcokat azért tudjuk legyőzni, mert Jézus bennünk van, és ő bizony sikeres.

Fontos törekednünk 2011-ben is a szellemi-lelki-fizikai jólétre! Amikor jönnek a nehézségek, tudhatjuk, hogy Jézus nem fog cserbenhagyni, Isten szövetséget kötött velünk. Ez azt jelenti, hogy élvezzük a támogatását minden időben, minden területen. Egy feltétele van: az engedelmesség Isten beszédének. Lelki és szellemi szinten persze szenved az ember, ahogy például Lót is, aki Szodomában élt, és az a kultúra teljesen elkeserítette. Az erkölcsi értékítéletüket megőrző keresztények is szükségképpen szenvednek ebben az időszakban. De akik szenvednek az Úrért, azok részesednek is az Ő dicsőségéből.

2Péter 2:6-9
És ha Sodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például tévén azokra nézve, akik istentelenkedni fognak; És ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt; (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét): Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani.

Az emberek ma a szabadságukat helytelenül használják, szembe mennek az erkölcsi normákkal, ezért Lót napjai ezek. Az Isten igéje elleni lázadásuk maga a törvénytelenség. Isten türelme kegyelem, az nem arra adatik, hogy az emberek visszaéljenek vele. Nem csak az állami törvények szerinti bűncselekmények bűnök, hanem Isten törvényének megszegése is az, sőt az súlyosabb bűn. Sajnos, ma divat Isten Igéje ellen lázadni. Gondoljunk csak a nyelv bűneire, a paráznaságokra, irigységekre, lopásokra stb. Gyakran érzi az ember a világban lévő bűn, törvénytelenség terhét a lelkében úgy, hogy frusztrált, kiszolgáltatott, lefárasztja az igazságtalanság. Nem várhatjuk, hogy 2011-ben jobb lesz a világ, nekünk kell jobbá válnunk, mi tudunk fékezni a romlást. Mi olyan kultúrában és térségben élünk, ahol mindent áthat a politika. Sok államban észre sem veszik, hogy államban élnek, ha más kerül hatalomra, mert szabadok az emberek, a napi politika nem tartja fogságban őket. Hagynunk kell, hogy a morális problémákat Isten oldja meg. Tehetünk érte, de ne akarjuk megoldani. A mi feladatunk, hogy a törvénynek ne megrontói, hanem betöltői legyünk, hogy a kegyelmet ne bűnök elkövetésére használjuk, hanem megszentelődésre és a környezetünk befolyásolására.

Jelenések 2:2-5
Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.

Az Apostolok Cselekedeteinek 19. fejezetében látjuk, hogy Pálnak legalább négy szinten volt küzdelme ott, ahova Isten küldte szolgálni. Először olyan keresztényekkel akadt össze, akik a felekezetük tradíciója szerint ugyan keresztényeknek vallották maguk, de bibliai értelemben rosszul voltak megalapozva. Őket meg kellett tanítani az Úr útjára. Majd a zsinagóga fele megkeresztelkedett, a másik felel pedig ellenséggé lett, így az újjászületetteket el kellett különíteni, hogy tudjanak fejlődni az Úrban. Aztán jöttek az önjelölt szolgálók, akik másolták Pált, de szellemi erejük nem volt. Az ő bukásuk nagy áttörést jelentett. És amikor már úgy tűnt, minden rosszon túl van az apostol, felbukkant Demeter, és Pál életére tört, mert a kegytárgy-biznisz hanyatlóban volt a megtérések miatt. De az Úr győzelmet adott ebben a helyzetben is.

Az efézusi gyülekezet észre sem vette, hogy elhagyta az első szeretet. Vissza kell térni az első szeretethez! Járj továbbra is Ábrahám hitében, akkor is, ha minden azt ordítja, hogy hagyj fel minden reménnyel. Ez nem a pokol, úgyhogy tudd, van remény, az Úr fel akar emelni! Sokkal nagyobb próbákat álltak ki mások, és mégsem fordítottak hátat Istennek. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében azt látjuk, hogy a hit hőseinek élete nem happy enddel végződött, de akkor is megmaradtak hitben, amikor nem látták, hogy szép jövő lesz, akkor is, amikor szétfűrészelték őket, és még életük elvesztése árán is hűségesek maradtak.

Már az év elején imádkozd át az évet! Tegyél meg mindent, hogy az Úr támogatását megnyerd 2011-re! Nagy szükséged lesz erre a támogatásra, mert a dolgok a világban mennek az Istentől kijelölt pályán és cél felé. Ha az Úr tetszése van az életeden, akkor üldöz az áldás és észre sem veszed majd év végén, hogy esetleg az életed legnehezebb évén vagy túl. Meg akarja mutatni az Úr a világnak, hogy Isten gyermekei szerencsésebbek és áldottabbak. Jézus azt akarja, hogy a dicsősége tükröződjön rajtad. Így akarja Isten felébreszteni a világi embereket körülötted, akik el vannak merülve a törvénytelenségben. Valójában az Istennel való közösségben lehet elnyerni Isten tetszését. Amikor valaki elnyeri Isten tetszését, akkor, amire csak ráteszi a kezét, az áldott lesz. Ha szereted Isten Igéjét, akkor minden nap olvasod, és ebből mutatkozik meg, hogy milyen a viszonyod az úrhoz, hogy mennyire szereted az Urat.

A mai huszonévesek hamarabb le fogják aratni a cselekedeteik következményét, mint az elmúlt generációk fiataljai. A boldogság keresése nem lehet cél, mert az ember egyre lejjebb süllyed. A boldogságot kereső emberek nem tudnak kitartani, olyanok, mint Ézsau: eladják elsőszülöttségüket a boldogságért. Ez a magatartás folyton jutalmazni akar. A Biblia az igazság keresését állítja célként elénk, és azt mondja, hogy annak a következménye lesz majd a jólét, az ellátottság, a boldogság.

Szellemileg, lelkileg és mentálisan is készülj fel erre az évre, a kihívásokra! Bármi történhet. Akármilyen nehézség is ér, érjen erőben, mert úgy győztes tudsz lenni! Ha baj is ér, a történeted vége szabadulás! Könnyebb elviselni a rosszat, ha nem kevered össze a helyzetedet a céllal. Nem az volt a cél, hogy ebbe a helyzetbe kerülj, hanem a helyzeted egy állapot egy cél eléréséhez. És ha a legrosszabb megtörténik, hogy elköltözöl ebből a földi életből, és a testedből néhány gramm marad, akkor is fel fogsz támadni! Tehát, ha a legrosszabb ér, akkor is jó lesz! Ne engedd, hogy hűtőszekrénybe kerüljön a szíved! Ne add át magad a keserűségnek, csüggedésnek, hanem a szellem gyümölcseit teremd a nehézségek közepette is! Őrizd meg a szeretetet! A világban nem találod meg az örömöt! A várakozásodat az Igére helyezd!

Németh Sándor